Startdatum: dinsdag, 07 november
Begintijd: 16:00
Eindtijd: 17:15

Debat 'Anders organiseren' over de relatie tussen de professional in de publieke sector en de burger

Let op! Besloten is het debat van 7 november 2017 uit te stellen tot begin volgend jaar. Dit betekent dat de bijeenkomst op 7 november geen doorgang vindt. Wij  houden u op de hoogte over het vervolg.

De overheid legt de laatste jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de burger. Zorg voor onze ouders; onderhoud van het groen in de wijk; veiligheid in de buurt. In een participatiesamenleving, met een terugtredende overheid, is het cruciaal dat er een goede (samenwerkings-)relatie bestaat tussen overheid en burger. Er gaat veel goed in de relatie tussen overheid en burger. Maar soms is het niet gemakkelijk en is de relatie 'onbehaaglijk'. Bijvoorbeeld bij gemeenten waar ze kunnen worstelen met 'participatie': hoe geef je vertrouwen aan burgers die zelf wat willen regelen, wat doe je als het mis gaat, en hoe ga je om met burgers die niet willen of kunnen, soms 'boos' zijn en zich vaak onmachtig voelen?
 
Wat betekent zo'n 'participerende' staat voor de skills en vaardigheden van professionals? Voor hun ambtelijke competenties, hun taken en rolopvatting? Wat betekenen de veranderingen voor de cultuur en het klimaat van organisaties? En grijpt het ook in op bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen?
 
Het openbaar debat ‘Anders organiseren’ gaat in op de  veranderende relatie tussen de professional in de publieke sector en de burger. Het debat vindt plaats op 7 november 2017 van 16.00 tot 17.15 uur bij het CAOP in Den Haag en wordt georganiseerd door de Albeda Leerstoel, de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform en het CAOP. U bent van harte welkom uw bijdrage te leveren en te leren van andere organisaties.
 
Tijdens het debat gaan we onder andere in gesprek met de Gemeente Stichtse Vecht.
Waar zijn zij tegenaan gelopen in de samenwerking tussen professional en burger? Welke belemmerende en bevorderende factoren in de samenwerking speelden een rol en hoe zijn zij daarmee omgegaan? Wat zegt dit over de nieuwe rol van de overheid en wat kunnen professionals in de publieke sector daarvan leren? Tijdens het plenair debat komen ook andere praktijkvoorbeelden aan bod.
 
U treft hieronder het hele programma aan dat interessant is voor werkenden in de brede publieke sector zoals de ambtelijke professionals en hun bestuurders, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, hrm, medezeggenschap.

Programma

15.45 uur
Inloop met koffie en thee
 
16.00 uur
Opening door de debatleider 
       
prof. dr. Jaap Uijlenbroek, hoogleraar Arbeidsverhoudingen Publieke Sector van de 
Universiteit Leiden/CAOP
 
Gemeente Stichtse Vecht
 
Reflectie praktijkcases
prof. dr. Frits van der Meer, hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Leiden/CAOP en dr. mr. Gerrit Dijkstra  van Universiteit Leiden
 
Plenair debat over de vraag  wat de ervaringen ons leren
           
17.15 uur
Borrel

Informatie

Informatie over het programma en suggesties: l.spaans@caop.nl