Startdatum: donderdag, 02 november
Begintijd: 11:45
Eindtijd: 17:00
Locatie: New Babylon Meeting Center, Den Haag

Het WERKcongres (BZK)

Op donderdag 2 november 2017 vindt hét eerste WERKcongres plaats. Daarop presenteert het ministerie van BZK de belangrijkste resultaten van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo), hét grootste enquêteonderzoek onder ambtenaren. PoMo geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever en de ontwikkelingen daarin in de tijd.

Diverse thema’s, veel workshops

Op het congres spreken gezaghebbende experts op het gebied van arbeid en organisatie.
Naast de nieuwste inzichten over de arbeidsmarkt komen thema’s aanbod zoals de wendbaarheid van overheidsorganisaties en duurzame inzetbaarheid van de ambtenaar. Verder zijn integriteit en zorgvuldig bestuur en de prestaties en productiviteit van de overheid thema’s. Deelnemers kunnen kiezen uit veel interactieve workshops en zij krijgen voldoende kans om informeel kennis uit te wisselen met vakgenoten.

STAD

Na afloop ontvangt iedereen de publicatie van de gepresenteerde onderzoeksresultaten. Dat geldt ook voor de publicatie ‘Staat van de Ambtelijke Dienst 2017 (STAD)’ van de gezamenlijke leerstoelen van het CAOP. Op het Jaarcongres van de leerstoelen op 21 november komt de STAD nogmaals uitgebreid inhoudelijk aan de orde.

Aanmelden 

Bekijk het volledige programma en de workshops