Startdatum: donderdag, 12 oktober
Begintijd: 09:30
Eindtijd: 17:30
Locatie: Muntgebouw, Utrecht

Nederlandse ArbeidsmarktDag 2017

'De veranderende waarde van werk'

De vijfde editie van de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) op 12 oktober heeft  als thema: 'De veranderende waarde van werk'.  Op de NAD vindt volop uitwisseling van kennis en inzichten over arbeid tussen wetenschap, beleid en praktijk plaats. Het publiek bestaat uit ongeveer 50% onderzoekers, 30% beleidmakers, 10% studenten en 10% vakbond en overig. Daaronder bevinden ook mensen uit Vlaanderen. Naast het opdoen en delen van diverse actuele kennis, leggen deelnemers vaak nieuwe contacten.

Bijdragen CAOP-adviseurs, onderzoekers en bijzonder hoogleraren

In de parallelessies geven CAOP-deskundigen presentaties over:

  • 'Een leven lang leren' door Hans Timmerman en Ivo Zuidervaart
  • 'Carrière perspectieven van leraren, tussen ambities en realiteit' door Frank Cörvers, Ruud van der Aa en Jo Scheeren
  • 'Gevolgen van de platformeconomie voor de kwaliteit van arbeid' door Niels-Ingvar Boer en Corina Hendriks
  • ‘(N)iets nieuws onder de zon? Een historische beschouwing van meer dan 25 jaar discussie over flexibele arbeid in het primair onderwijs’ door Mariëtte  Amsing, Frank  Cörvers en Marc van der Meer

Het volledige programma vindt u op de site van de Nederlandse ArbeidsmarktDag

Zij ontmoeten u graag in een van deze sessies.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de site van de Nederlandse ArbeidsmarktDag

Het CAOP is hoofdsponsor van de NAD.