Startdatum: woensdag, 08 maart
Begintijd: 14:00
Eindtijd: 16:00

Discussie bijeenkomst 
“Wat moet er in het Regeerakkoord komen?”

8 maart 2017 van 14.00 tot 17.00 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag
Op 15 maart 2017 gaan we naar de stembus. Enige tijd na de verkiezingen stelt de nieuwe coalitie het regeerakkoord vast. In dat regeerakkoord komen de hoofdlijnen van het beleid dat het nieuwe kabinet moet uitvoeren. Wat zou volgens u in het regeerakkoord moeten staan, in het belang van uw eigen werkveld en doelstelling ten behoeve van het openbaar bestuur? En wat is er nodig op het gebied van arbeidszaken? Laat u verrijken door inzichten uit analyses van de verkiezingsprogramma’s in relatie tot en de arbeidsmarkt en discussieer mee aan verschillende discussietafels.

De bijeenkomst staat onder leiding van prof. Frits van der Meer, hoogleraar op de bijzondere leerstoel 'Comparative Public Sector en Civil Service Reform' van de Universiteit Leiden en het CAOP.


Regeerakkoord


Welk beleid zou goed zijn voor uw werkveld in het openbaar bestuur en hoort volgens u in het regeerakkoord om de doelstellingen van het openbaar bestuur te kunnen realiseren? En wat is er nodig op het gebied van arbeidszaken? Over die vraag organiseren het CAOP en de Leerstoelen op 8 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur een discussiebijeenkomst. Aan de basis van de discussie ligt een CAOP-analyse van de verkiezingsprogramma’s en van enkele belangrijke (arbeidsmarkt-)vraagstukken in het openbaar bestuur. Deelnemers ontvangen hierover later meer informatie.
 
Vraagstukken, waarover we graag met u in gesprek gaan zijn:

  1. Overheid, ambtenaar en samenleving
    Wat werkt wel en wat werkt niet om de overheid en het ambtelijk functioneren effectiever en efficiënter te maken, ook in het perspectief van de rol van de veranderende overheid? Wat moet een nieuw kabinet zeker niet doen en wat zeker wel?
  2. Implementatie nieuw kabinetsbeleid
    Elk kabinet zal nieuw beleid maken en elk kabinet zal nieuwe hervormingen starten. Er zijn de afgelopen periode grote problemen bij beleidsimplementatie ontstaan. Wat is er nodig om beleidsimplementatie beter te laten verlopen en wat moet een nieuw kabinet daartoe doen?
  3. Ambtenaar en werk
    Los van een nieuw kabinet zal het ambtelijk werk veranderen als gevolg van lopende zaken zoals technologische ontwikkelingen, de normalisering ambtelijke rechtspositie en vele lokale samenwerkingsverbanden als gevolg van de decentralisaties. Wat zou een nieuw kabinet moeten doen om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden?

Aanmelden

Deelname aan de deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website.

Doelgroepen

Het debat is interessant voor sociale partners, werkgevers, werknemers, beleidsmakers, beleidsmedewerkers, adviseurs, HRM, medezeggenschap, jongeren.

Vervolg

De uitkomsten van de bijeenkomst op 8 maart delen wij met de relevante partijen.

Meer informatie

Hebt u vragen over de bijeenkomst van 8 maart of wilt u ons ter voorbereiding vast iets meegeven? Neem dan contact op met Loes Spaans, via l.spaans@caop.nl
 
Na de bekendmaking van het regeerakkoord organiseren wij een tweede discussie, dan over de vraag: ‘Wat staat er in het regeerakkoord en wat betekent dat voor het openbaar bestuur?’ Meer informatie over de bijeenkomst volgt.