Agenda

21-11-2018  

Openbaar debat ‘Stand van zaken in cao-land’

Welke cao’s zijn er in 2017 en 2018 afgesloten in de publieke sector? Welke ontwikkeling zien we op...
27-11-2018  

Expertmeeting Arbeidsverhoudingen in de publieke sector

Wat zijn de kenmerken van arbeidsverhoudingen in de publieke sector en welke ontwikkelingen en...
04-12-2018  

Atelier gemeentelijke benchmark met hoogleraar Jos Blank

Door de toegenomen beschikbaarheid van open data is de belangstelling voor de prestaties van...
10-12-2018  

Actualiteitencollege Ontslagrecht

Het ontslagrecht gaat ingrijpend veranderen en dat kan gevolgen hebben voor werkgevers en...
12-12-2018  

Seminar “Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken”

Welke typen integriteitsincidenten gaan in de nabije toekomst de agenda bepalen en wat betekent dat...