This is code that will be inserted before the Generated Content 1
Generated Content goes here
This is code that will be inserted before the Generated Content 1

Leerstoelen

Kennisorganisatie CAOP ondersteunt vijf bijzondere leerstoelen: de ‘Albeda Leerstoel', de ‘Ien Dales Leerstoel', de ‘Leerstoel Comparative public sector en civil service reform', de 'Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt' en de ‘Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector’. De leerstoelen hebben een leeropdracht op het gebied van de overheid als arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaardenvorming, arbeidsverhoudingen, vergelijkingen / hervormingen van de publieke sector en de onderwijsarbeidsmarkt zowel kwantitatief als kwalitatief en (arbeids-)productiviteit. Nationaal en internationaal. Het CAOP bevordert de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk. De leerstoelen fungeren als onafhankelijke wetenschappelijke motor vanuit een gemeenschappelijke Meerjarenagenda die de samenhang tussen de aandachtsgebieden van de leerstoelen weergeeft.

De acht hoogleraren van de leerstoelen zijn in het bijzonder belast met het geven van onderwijs in hun keuzevakken en het doen van onderzoek. De Stichting Leerstoelen, waar de leerstoelen zijn ondergebracht, richt zich samen met de hoogleraren en het CAOP op de platformfunctie. Deze functie ondersteunt de geïntegreerde onderzoeks- en onderwijsprogramma's en is behulpzaam bij het verspreiden van resultaten. Concreet kan het hierbij gaan om:

  • Debat gericht op visieontwikkeling en agendering van thema's die relevant zijn voor de brede publieke sector.
  • Een gevarieerde reeks van evenementen als platform voor toonaangevende experts uit praktijk, beleid en wetenschap die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de overheid. Visies uitwisselen, vernieuwend denken stimuleren. De evenementen zijn interactief, informatief en actueel. Er is formeel en informeel debat. Evenementen variëren van openbare congressen, tot besloten expertmeetingen, openbare lunchcolleges en masterclasses.
  • Actief verspreiden en delen van resultaten van de platformfunctie zoals publicaties, artikelen, interviews, persfeiten.

Nieuws

Agenda

Column

Geen nieuws in deze lijst:

Twitter

Meer informatie

Neem contact op met:

Loes Spaans
Coördinerend beleidsmedewerker
Arbeidsverhoudingen / secretaris leerstoelen
070 - 376 57 11

CAOP Publicatiereeks Overheid & Arbeid